פרויקט הכפלת קו הגז הטבעי לדרום

עבור חברת נתיבי הגז לישראל

ISO 3834 PART 2
ISO 3834 PART 2