תחנת הכוח התרמו-סולארית באשלים

פרויקט אשלים-הקמת תחנת כוח סולארית
2017 09 14 Megalim Ashalim Plot B Progress Film
2017 09 28 Megalim Ashalim B
תחנת כוח תרמו סולארית